Градското решение

Цивилизация

Защо градовете са най-добрият лек за все по-сериозните болежки на планетата?
© От Робърт Кунциг

Галерия | Градското решение

Вижте 20 снимки

 

Лесно можем да разберем защо икономистите са прегърнали градовете като двигатели на благоденствието. На природозащитниците им трябваше малко повече време. С повишаването на доходите градовете увеличават и потреблението и замърсяването. Ако цениш най-много природата, градовете изглеждат като купища концентрирана вреда - докато не се замислиш за алтернативата, а именно разпространяването на вредата. От екологична гледна точка - казва Стюарт Бранд, основател на сп. Whole Earth Catalog и понастоящем защитник на урбанизацията - принципът за връщане към земята би бил катастрофален. Градовете позволяват на половината човечество да живее върху около 4% от обработваемата земя и така оставят повече място за открити полета.
Пресметнато на глава от населението, градските жители оставят по-слаб отпечатък и в други отношения, както Дейвид Оуен обяснява в книгата „Зелената метрополия". Пътищата им, каналите и електрическите кабели са по-къси и следователно използват по-малко ресурси. В сравнение с къщите техните апартаменти консумират по-малко енергия за отопление, охлаждане и осветление. И което е най-важно, хората в големите градове шофират по-малко. В градове като Ню Йорк потреблението на енергия на човек е значително по-малко от средното за страната.

Януари 2012

Вижте повече

Януари 2012