Еньовден – празникът на лечебните билки

България

Еньовден е български народен празник, който се чества на 24 юни всяка година.

© Снимка: iStock

Смята се, че на този ден енергията на Слънцето е най-мощна и по магичен начин се предава на водата и на лековитите треви. Затова основните ритуали тогава са посрещане на изгрева, къпане в росата или близката река, бране на билки и плетене на венци и китки, гадания за любов и брак.

Едно от най-важните места на този ден имат билките. Те трябва да се откъснат преди изгрев слънце, когато са най-лековити. От тях се правят особени еньовски китки и се окачват по стрехите на къщите да пазят от злини и да помагат срещу болести и магии. На болните им се дава да пият от отварата им, поливат ги или ги опушват.

На същата дата православната църква чества рождението на Св. Йоан Кръстител и често обредите и традициите на двата празника се преплитат.

В различните географски области името се произнася по различен начин — в Област София името на празника е Яневден, в Струга — Иванден, в Охрид — Ивъндън, във Великотърновско — Иван бильобер или Драгийка.

Празникът съвпада с лятното слънцестоене, затова и много от поверията и обичаите са свързани с пътя на небесното светило и култа към него. Според народа, на Еньовден започва далечното начало на зимата — казва се: "Еньо си наметнал кожуха да върви за сняг".

Вярва се, че когато изгрява на Еньовден Слънцето "трепти", "играе", а който види това, ще бъде здрав през годината. Точно по изгрев, всеки трябва да се обърне с лице към него и през рамо да наблюдава сянката си. Отразява ли се тя цяла, човекът ще бъде здрав през годината, а очертае ли се наполовина - ще боледува.

Амулетен свитък лекарственик от 1838 г. е събрал силата на билките да лекуват

Вижте повече

Амулетен свитък лекарственик от 1838 г. е събрал силата на билките да лекуват

Амулетен свитък лекарственик от 1838 г. е събрал силата на билките да лекуват. Той ще бъде изложен в Криптата на храм „Св. Александър Невски” до края...

Вярва се, че преди да "тръгне към зима" слънцето се окъпва във водоизточниците и прави водата лековита. После се отърсва и росата, която пада, е с особена магическа сила. Затова всеки трябва да се умие преди изгрев в течаща вода или да се отъркаля в росата за здраве.

Грижата за съхраняване на реколтата и страхът от природните сили са породили още един ритуал — забраната да се жъне на Еньовден. Според поверието този ден е "хаталия", "аталия" (лош ден) и се вярва, че Свети Еньо ще порази с гръм нивата на онзи, който не го е уважил на празника му, а е отишъл да работи.

Смята се, че на Еньовден различните треви и билки имат най-голяма лечебна сила, особено по изгрев слънце. Затова е най-добре да се берат рано сутринта преди изгрев слънце жените — баячки, магьосници, ходят сами и берат билки, с които после лекуват и правят магии.

Набраните за зимата билки трябва да са "77 и половина" — за всички болести и за "болестта без име". От набраните билки, между които на първо място е еньовчето, жените правят еньовски китки и венци, вързани с червен конец. В някои райони правят толкова китки, колкото са членовете на семейството, наричат ги поименно и ги оставят през нощта навън. Сутринта по китката гадаят за здравето на този, комуто е наречена.

Еньовските китки и венци се окачват на различни места из дома и с тях кадят болните, "запойват ги" или ги окъпват с вода, в която са топили китките или венците. С тревите и цветята, набрани на празника, увиват голям еньовски венец, през който се провират всички за здраве. Той също се запазва и се използва за лекуване. Докато билките, които се берат на Гергьовден се използват за лекуване на добитъка, то еньовденските билки се използват за лекуване на хората. С тях според народните вярвания се лекуват бездетни жени, прогонват се зли духове, правят се магии за любов и омраза.