Може ли екстремното време да бъде управлявано?

Природа

Броят на метеорологичните бедствия, предизвикани от изменението на климата, се е увеличил пет пъти през последните 50 години. Екстремното време причинява смъртта на повече от два милиона души, а глобалните икономически загуби, причинени от явления като наводнения или суша, се равняват на три трилиона евро според ООН.

© Илюстрация: IStock

“Атлас” е доклад, изготвен от Световната метеорологична организация (WMO), който прави най-изчерпателния преглед досега на смъртността и икономическите загуби, свързани с екстремното време.

Докладът проучва около 11 000 бедствия, възникнали между 1979 - 2019 г., включително унищожителната суша в Етиопия през 1983 г. (причинява 300 000 смъртни случая) и ураганът Катрина през 2005 г. (причинява щети и икономически загуби от 138,5 милиарда евро).

Обширното изследване показва обезпокоителна тенденция - броят на бедствията се увеличава близо пет пъти за последните пет десетилетия. И изглежда, че екстремните метеорологични явления стават все по-чести заради глобалното затопляне.

Разходите, причинени от природни бедствия, също се увеличават - от 148,4 милиарда евро през 70-те години на миналия век до 1,16 трилиона евро през 2010 г., когато бури като Харви, Мария и Ирма връхлитат САЩ, пише Euro News.

Въпреки че крайностите във времето зачестяват и водят до по-големи икономически загуби, броят на жертвите намалява - от около 50 000 през 70-те години на XX век до около 18 000 през 2010 г. Това предполага, че подобрените възможности за предричане на екстремно време и ранното предупреждаване на населението се отплащат.

„Подобрените системи за ранно предупреждение при опасност доведоха до значително намаляване на смъртността“, казва генералният секретар на WMO Петери Таалас.

Според доклада над 91 % от тези два милиона смъртни случая настъпват в развиващите се страни. В него се отбелязва още, че само половината от всички 193 членове на Световната метеорологична организация имат разработени системи за ранно предупреждаване при бедствия. (Национална система за ранно предупреждение и оповестяване на Р България)

WMO се надява, че докладът, който дава подробна отчетност по региони, ще бъде използван, за да помогне на правителствата да разработват политики за по-добра защита на хората и на планетата.