Екстремните промени в климата вероятно са ускорили еволюцията на влечугите

Природа Наука

Масовото изчезване на видове преди 252 милиона години е само една от причините, поради които триаските влечуги стават господстващата група животни на Земята.

Илюстрация на месояден еритрозухид – близък роднина на крокодилите и динозаврите, ловуващ дребни влечуги преди около 240 милиона години, по време на е...

Илюстрация на месояден еритрозухид – близък роднина на крокодилите и динозаврите, ловуващ дребни влечуги преди около 240 милиона години, по време на един от най-топлите периоди в историята на Земята.

© Хенри Шарп / чрез Science News

Масовото изчезване на видове преди 252 милиона години отваря екологични ниши и ускорява еволюцията на щастливите оцелели. А сега ново проучване предполага, че скоростта на изменение на климата може да играе също толкова важна роля за ускоряване на еволюцията им, пише Science News.

Изследването се фокусира върху еволюцията на влечугите през 57 милиона години - преди, по време и след масовото изчезване в края на пермския период. Това изчезване, предизвикано от въглеродния диоксид, отделен в атмосферата и океаните поради повишена вулканична активност преди около 252 милиона години, заличава цели 86% от видовете на Земята. Но влечугите оцеляват и всъщност се развиват изключително успешно. Смята се, че експлозията във видовото им разнообразие от това време се дължи на овакантените екологични ниши, които те запълват.

Но резки колебания на климата са се случвали и по-рано през пермския период, както и ускорената диверсификация на влечугите, казват изследователите. Анализът на вкаменелости от 125 вида влечуги показва, че пиковете на еволюционно разнообразие при влечугите са тясно свързани с относително бързите промени в климата през перм и през следващия геоложки период триас, съобщават изследователите в Science Advances.

За да изследват еволюцията на влечугите, еволюционният палеобиолог Тиаго Симоеш от Харвардския университет и колегите му анализират вкаменелости на влечуги на възраст от 294 милиона до 237 милиона години. Те проучват общо 1000 екземпляра в 50 изследователски институции в 20 страни. Екипът използва и съществуващата значителна база данни за температурите на морската повърхност, базирана на данни за кислородни изотопи, обхващащи последните 450 милиона години и публикувана през 2021 г.

Чрез внимателно проследяване на промените в размера и формата на главата и тялото при толкова много видове, съчетано с данните за климата, изследователите установяват, че колкото по-бързо се случват климатичните промени, толкова по-бързо еволюират влечугите. Учените стигат до извода, че най-бързият темп на диверсификация на влечугите не настъпва в края на пермското изчезване, а няколко милиона години по-късно през триас, когато изменението на климата е най-бързо и глобалните температури са изключително високи - температурите на повърхността на океана се повишават до 40°. Това е “приблизително температурата на гореща вана”, казва Симоеш.

Палеобиологът казва, че няколко вида еволюират по-бавно от своите роднини. Каква е разликата? Размерът. Например, влечугите с по-малки размери на тялото вече са се адаптирали към живот в бързо затоплящ се климат, казва той. „Влечугите с малко тяло могат по-добре да обменят топлина със заобикалящата ги среда“, така че остават относително по-охладени, отколкото по-големите животни.

„На практика естественият подбор принуждава по-малките влечуги да останат същите, а на големите влечуги казва: „Трябва да се промените веднага или ще изчезнете“, казва Симоеш.

Работа на Симоеш и неговите колеги усъвършенства разбирането за сложното еволюционно дърво за влечугите и техните предци. Но засега не е ясно кое изиграва по-голяма роля в еволюцията им — всички онези освободени екологични ниши след масовото изчезване в края на перм или драматичните климатични колебания след това събитие.

„Не можем да кажем кое е по-важно“, казва Симоеш. „Без което и да било от двете, ходът на еволюцията през триас и възходът на влечугите до световно господство в сухоземните екосистеми биха били съвсем различни.“