Една трета от световното население ще бъде засегнато от екстремни жеги до 2070 г.

Околна среда

Средните годишни температури ще надвишат 29 градуса по Целзий, при положение, че хората обитават места със средни годишни температури от 11-15 градуса по Целзий или между 20-25 градуса.

Илюстрация: iStock
Илюстрация: iStock

Ако парниковите газове не намалеят, 3,5 милиарда души може да се окажат изложени на екстремни жеги след 50 години и ще се наложи да живеят в райони, където средните годишни температури надвишават 29 градуса – освен ако не мигрират.

Това ги поставя извън климатичната ниша в която хората живеят вече повече от 6000 години, смятат учени от екипа на Мартен Шефер от Wageningen University (Нидерландия). Изследването е публикувано в Proceedings of the US National Academy of Sciences (PNAS).

„Коронавирусът промени света по начин, който беше трудно да си представим преди няколко месеца и резултатите от изследванията ни показват как климатичните промени могат да направят нещо подобно“, казва Шефер.

Той и колегите му поглеждат към миналото за своя анализ. Използвайки съществуващата база данни те сравняват предпочитаните от човека за обитаване райони и климатичните условия там. Те установяват, че най-голяма концентрация на хора има на места със средни годишни температури от 11 до 15 градуса и малко по-малка концентрация на места с 20-25 градуса по Целзий. Това разпределение почти не се е променяло за изминалите 6000 години и затова учените наричат този температурен диапазон „екологичната ниша на човека“.

Поглеждайки към бъдещето специалистите използвали климатичен сценарий. Според него концентрацията на парниковите газове ще продължи да се увеличава както и в миналите десетилетия. Температурите ще се покачват в различните части на света. Изчисленият показват, че районите със средни годишни температури от над 29 градуса по Целзий ще се покачат от 0,8% (особено в Сахара) до 19 % през 2070 г. Така ще бъдат засегнати над 1 милиард хора само в Индия и над 100 милиона души в Нигерия, Пакистан, Индонезия и Судан. „Това ще има не само пряк опустошителен ефект, но хората все по-трудно ще успяват да се справят с бъдещи кризи като нови пандемии“, акцентира Шефер.

Подобно покачване на температурите не непременно означава, че хората ще мигрират от засегнатите области, тъй като не е толкова просто. Въпреки това Шефер вижда резултатите от проучването като призив към световната общност бързо да редуцира емисиите си от въглероден диоксид.