Един от най-старите манастири в света

Цивилизация

Слънцето изгрява над манастира „Свети Сава“, който сякаш е изникнал от земята в Юдейската пустиня.
© Снимка: Мария Юдин, National Geographic Your Shot

„Манастирът „Свети Сава“ е на 1000 години и е считан за един от най-старите обитавани манастири в света“, разказва фотографът Мария Юдин „ „Свети Сава“ все още поддържа много от древните си традиции. Едно от основните ограничения е жените да не влизат в централната част“. Те могат да наблюдават комплекса от кула, специално направена за целта.