Джеймс Търнър: „България има уникален шанс да се превърне във водеща страна в опазването на китоподобните в Европа”

Пулсът на времето

Представители на Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна агенция за рибарство и аквакултури, бизнеса и неправителствени организации дискутираха ефективността на модерни устройства (пингъри) за предотвратяване на щети и заплитания на китоподобни бозайници в рибарските мрежи.

В срещата участва Джеймс Търнър, собственик на една от водещите фирми производител на пингъри в света. Австралиецът представи примери от практиката за предпазване на китоподобните от САЩ, Норвегия, Перу, Чили; международни проучвания; форми на субсидиране на закупуването на пингъри др. Проучвания от 1995 досега, направени от водещи морски изследователи, доказват, че акустичните репеленти устройства (пингъри) са единственият познат метод в момента, който намалява оплитането на китоподобни от вида муткур/морска свиня (Phocoena phocoena) до 12 пъти, без да вреди на бозайниците.

Екипът на Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, организатор на срещата, представи резултати от локално проучване за района на Черно море, проведени в периода 2015-2016 година. Според изследването пингърите, поставени на няколко стационарни далянови мрежи*, значително намаляват щетите, нанесени от муткури върху мрежите. Всичко това се отразява в намаляване на икономическите загуби за рибарите. В България официални регистрации на заплетени делфини в хрилни, калканови и други рибарски мрежи няма. В същото време в световен мащаб така нареченият съпътстващ улов (случайно оплитане на нецелеви видове в мрежите) е водещата заплаха за морските бозайници. Проучванията показват, че 300 000 китоподбни бозайници годишно умират, оплетени в рибарските мрежи. Тенденциите в света са за задължително въвеждане на пингъри по рибарските мрежи.

В САЩ наредбата (http://www.nmfs.noaa.gov/pr/laws/mmpa/policies.htm) стига още по-далеч – рибата, която се внася от чужбина, трябва да е уловена по устойчив и невредящ начин за китоподобните бозайници (линк). Това е причината в момента в Норвегия, голям износител на рибни продукти за САЩ, да започва процесът на въвеждане на задължителна употреба на пингърите. В Европа регулация 812/2004 г. задължава корабите с дължината над 12 м. да са оборудвани с акустични репелентни устройства. Това обаче изключва 75 % от риболовните кораби в Европейския съюз. В страните, където има задължителна употреба на пингъри, са разбработени мерки или възможности за субсидиране на закупуването на устройствата с цел намаляване на икономическата тежест върху рибарите. Според Джеймс Търнър България има уникалната възможност да се превърне във водеща страна в Европа и да изпрати послание към света, че устойчивият стопански риболов означава да опазваме делфините от бавна и агонизираща смърт при заплитане в мрежите.

Задължително оборудване на рибарските мрежи с пингъри, които да бъдат субсидирани от държавата, ще доведе до:
• Намаляване на щетите, нанасяни от делфините върху риболовния инвентар

• Предотвратяване на загубата на улов

• Спестяване на време за поправка на повредените мрежи

В същото време българската риболовна индустрия ще се рекламира като устойчива и щадяща китопоподобните бозайници, което може да има положителен отзвук и върху туризма. Участниците в срещата се съгласиха, че подобни разговори са важна стъпка за решаване на проблемите на рибарите, които от години страдат от набезите на морските бозайници, както и за опазването на тези защитени видове. Присъстващите се обединиха около посланието, че причината за високата смъртност на делфини през 2015 и 2016 години все още не е изяснена и са нужни допълнителни проучвания. Важно е да се отбележи, че приложението на пингъри е решение, което има доказан положителен ефект в цял свят върху един от аспектите на проблема. * Далянът е стационарен мрежен уред за пасивен стопански риболов, който е разположен в определена част от акваторията на Черно море и има точка за привързване на морското дъно или на брега. Сдружение за дива природа БАЛКАНИ работи за намаляване на конфликта между хората и китоподобните бозайници в България от 2011 година. Това включва предотвратяване на щети върху рибарските мрежи, причинени от делфини, чрез използването на съвременни методи за защита. За първи път в България направихме локално проучване за ефективността на пингърите в условията на Черно море. Повече за работата на СДП БАЛКАНИ за опазване на китоподобните бозайници, може да прочетете тук. Мисията на Сдружение за дива природа БАЛКАНИ e опазването на биологичното разнообразие в България, в хармония с традиционните практики и запазване на поминъка на местното население. От 24 години организацията извършва обучение и информиране на обществеността, предотвратяване на щети от хищници върху стопанските дейности на хората, предотвратяване на конфликти "хищник-човек" и минимизиране на напрежението у местни общности, натрупано вследствие на щети нанесени върху собствеността (продукция/съоръжения). Организацията има проведени редица срещи с местни общности, заинтересовани страни и администрация (на местно и национално ниво). ### За повече информация: Зорница Захариева, експерт китоподобни бозайници в Черно море; тел: 0895 493 389 Александър Дуцов, 0888675948 Офис: 02/9631470 office@balkani.org www.balkani.org