Двеста години от рождението на Г. С. Раковски

България

Георги Стойков Раковски остава в паметта на българите като просветител, учен, стратег и идеолог на българското националноосвободително движение, възпят от Вазов в „Епопея на забравените“ с думите: „Мечтател безумен, образ невъзможен, на тъмна епоха син бодър, тревожен... Твоят живот целий беше един блян!“

Октомври 2021

Вижте повече

Октомври 2021