Добруджа

Околна среда България

Земята, която ни храни
Текст: Любомир Кюмюрджиев; Снимки: Александър Иванов
Текст: Любомир Кюмюрджиев; Снимки: Александър Иванов

Галерия | Добруджа

Вижте 6 снимки


В нейните предели са открити едни от най-древните селища в Европа. На територията й по всяка вероятност за пръв път в човешката история е обработено злато. Тя помни скити и сармати, гети и одриси, персийски походи, римски легиони, хунски нападения и български конници. Различни народи са живели тук във времена на разцвет и на опустошение. Възпята от класици като Йовков, тази земя на орачи, жетвари, овчари, разбойници и камилари почти до средата на миналия век е завладявана, връщана, разделяна и разделяла българи и румънци. Наричана през вековете Малка Скития, Долна Мизия и даже Нова Англия (заради заселилите се през XI в. нормани), тя дава начало на Първата българска държава, а в залеза на Второто ни царство е назована на името на своя последен средновековен владетел, деспот Добротица (Добротич), и от XIV в. е известна като Добруджа. Според друга версия Dobrogea е название от румънски произход.

Векове наред земите от Тулча до Добрич са част от българската етническа територия. Добруджа е люлка на българска държавност. Тя влиза в диоцеза на Българската екзархия при нейното учредяване през 1870 г.. По силата на Санстефанския мирен договор от 1878 г., като компенсация за това, че Русия присъединява към територията си Южна Бесарабия, на Румъния е дадена част от Добруджа. По-късно Берлинският договор предоставя на северната ни съседка и земите между Мангалия, Кобадин, Расово и днешната граница, а България запазва Южна Добруджа. През 1913 г. румънски войски окупират и тези територии. Три години по-късно България обявява война на Румъния и до началото на 1917 г. завладява Дунавската делта. Съгласно Берлинския протокол от 1918 г. цяла Добруджа е призната официално за българска територия. Само година по-късно Ньойският договор, поставил край на участието на страната ни в Първата световна война, отново връща спорната земя на Румъния - верен съюзник на Антантата. През септември 1940 г., по силата на Крайовската спогодба, Южна Добруджа е върната на България.

Септември 2012

Вижте повече

Септември 2012