Добри новини за жирафите – популациите им се увеличават

Природа • •

Общата популация на дивите жирафи в Африка се увеличава и това дава нова надежда на учените. Успехът е резултат от усилията за защита на вида, както и от по-точните методи за събиране на данни.

Два мъжки жирафа в южноафриканския резерват "Мадикве". Общата популация на диви жирафи се е увеличила значително от 2015 г. насам.

Два мъжки жирафа в южноафриканския резерват "Мадикве". Общата популация на диви жирафи се е увеличила значително от 2015 г. насам.

© Снимка: Шанън Уайлд, Nat Geo

И това са много добри новини, а те са рядкост в света на дивата природа.

Според скорошен анализ на данни от проучвания от цяла Африка, “общата популация на жирафи в момента е около 117 000, което е приблизително с 20 % повече, отколкото през 2015 г.”, казва Джулиан Фенеси, съавтор на новото изследване.

В миналото се е смятало, че всички жирафи принадлежат към един вид. Но последните генетични доказателства показват, че вероятно има четири вида жирафи (с няколко подвида), три от които са се увеличили значително. Това са северните, мрежовите и масайските жирафи. Популацията на четвъртия вид - южните жирафи, остава относително стабилна.

Данните от общо 21 държави са събирани през последните седем години, след което Фенеси и шестима негови колеги извършват анализ на огромното количество информация. Те публикуват резултатите в края на 2021 г. в Imperiled: The Encyclopedia of Conservation.

Но въпреки увеличението, популациите на жирафи остават малки в сравнение с числеността им преди няколко века, когато видът наброява милион индивида. Постепенно числеността им започва да намаля в това, което някои учени наричат „тихо изчезване“.

“Животните са застрашени от увреждане и загуба на местообитания, изменение на климата и бракониерство - така че тяхното положение остава тежко”, казва Фенеси.

Сглобяване на пъзела

Намирането и осмислянето на всички данни е огромно усилие, включващо значително сътрудничество и координация. „Сега можем да бъдем по-уверени в начина, по който сглобяваме този сложен и динамичен пъзел“, казва съавторът Майкъл Браун, еколог от Фондацията за опазване на жирафите и Института по биология в Смитсониън (The Smithsonian Institution), Вирджиния.

Полевите изследвания също стават все по-точни. До неотдавна учените изследват популациите на диви жирафи предимно от самолети. Но при този метод преброяването може да пропусне индивиди в определени райони, където дългокраките тревопасни остават скрити под дървета и растителност. Новият, по-надежден подход включва интензивни фотографски проучвания, при които компютърни програми сканират изображения и разпознават индивиди въз основа на техните уникални шарки и петна по козината.

Най-застрашеният вид

Най-застрашеният вид жирафи са северните жирафи. Те са разпространени в изолирани популации в Централна и Западна Африка, в Уганда и в части от Кения. Според новия доклад в момента видът наброява над 5900 индивиди. Това е съществено увеличение от 2015 г., когато числеността му е 4780 индивиди.

Усилията за развъждане на вида чрез преместване на част от животните в нови райони, където няма популации на жирафи (като резервати в Нигер, Чад и Уганда) дават резултати, казва Фенеси. Така например, през 2015 г. 15 северни жирафи са преместени в Lake Mburo National Park в Уганда. В момента тази популация наброява 37 животни.

Мрежестите жирафи

Вторият най-малоброен вид е мрежестият жираф,чиято крепост се намира в Северна Кения. Авторите на доклада смятат, че в момента от тях има 16 000 индивида, което е почти двойно повече от прогнозния брой през 2015 г. Но това увеличение вероятно се дължи на подобреното събиране на данни, а не на растеж на популацията, казва Браун.

Масайските жирафи

Масайските жирафи, които се срещат предимно в Танзания и Южна Кения, имат приблизителна численост от 45 000 индивида. Това е увеличение с 44 % спрямо 2015 г., когато се провежда последното им преброяване.

Южните жирафи

Най-разпространеният вид - южният жираф, кръстосва земите на Намибия, Ботсвана и Южна Африка. Учените смятат, че в момента популацията им наброява 48 000 животни, което се припокрива с данните от 2015 г.


Нова надежда

Международният съюз за защита на природата (IUCN), който определя природозащитните статуси на видовете, продължава да класифицира жирафите като уязвим вид, изправен пред висок риск от изчезване.

Незаконният лов за добив на месо, кожа, кости и опашки на жирафи остава голям проблем в някои райони. Но Джаред Стабах, изследовател от Smithsonian Conservation Biology Institute, казва, че основният проблем е неустойчивото развитие на районите, включително сондажите за петрол и пътното строителство.

Въпреки това, на места, където правителства, граждани, изследователи и природозащитници обединяват усилия, за да защитят най-високото животно в света, има надежда, че популациите могат да се възродят.

"Всичко, от което се нуждаят, е шанс", казва Браун.