Да защитим 1/2 от природните територии

Природа Околна среда Наука

Известният биолог Е.О. Уилсън твърди, че хората трябва да превърнат половината от природата на Земята в защитени територии – амбициозен план, чиято цел е да забави масовото изчезване и да запази по-голямата част от биоразнообразието на планетата ни, в това число и хората.
Критично застрашен борнейски орангутан
Tim Laman, Nat Geo Image Collection
Критично застрашен борнейски орангутан Tim Laman, Nat Geo Image Collection

от Erin Waite, National Geographic

Сега ново проучване сочи, че не само Уилсън смята така. Повечето от участниците от над десет страни твърдят, че над половината от сушата и водата на планетата трябва да бъдат защитени.

Джонатан Бейли, вицепрезидент на Националното географско дружество отбелязва, че именно този план е нужен, за да бъде спазено Парижкото споразумение и глобалното затопляне да се ограничи с до 1,5 градуса и да се постигнат устойчивите цели за развитие на Обединените нации.

Проучването е на Националното географско дружество и Ipsos, като в него участват 12 000 души от Австралия, Бразилия, Китай, Великобритания, Индия, Индонезия, Кения, Мексико, Южна Африка, ОАЕ и САЩ. Учените искат да разберат как хората в тези страни ценят природата и биологичното разнообразие.

Проучването установява, че макар в повечето страни интервюираните като цяло да подкрепят опазването на околната среда и опазването на животинските видове, хората не са добре запознати с теми като изчезването на видове.

Удивително много респонденти не са били наясно каква част от гръбначните животни са  променили популациите си от 1970 (намалели с около 60 процента). Австралийците и американците са имали най-малко познания, че една четвърт от бозайниците скоро могат да последват пътя на птицата додо.

Въпреки тези пропуски обаче една огромна част от хората, участвали в проучването, сочат, че без оглед на техните политически или културни убеждения,  „малцина смятат изчезването на видове за приемливо“. Малка част от интервюираните във всички страни, около 2 процента, казват, че изчезването на видове не ги засяга.

Друг интригуващ факт е, че мнозина надценяват частта от природата, която понастоящем е защитена. Според респондентите около 35 процента от световните морета са защитени. Всъщност това е така едва за 7 процента. Същото важи и за сушата: предположенията са различни: хората в Австралия смятат, че 26% от териториите са защитени, а в Индия – 45%.

 Дали правителствата ще последват мнението на хората предстои да видим. През октомври 2020 г. ще има важен тест, когато делегати от близо 200 страни ще се срещнат за приемането на Конвенция на ОН за биологическото разнообразие в Пекин, с цел да разработят нова рамка за спирането на загубата на биоразнообразие и установяването на глобални цели за защитени зони, които в момента възлизат на 17% а сушата и на 10% за океаните.

Защитаването на биоразнообразието в дългосрочен план и опазването на видове ще изисква постигнаето и на още по-високи цели – заделянето на 50% от територията на планетата до 2050 г.