Да отгледаме по-зелено бъдеще

Природа

Гледани под микроскоп, семената, листата и цветовете на ядивните растения предизвикват размисъл за начините, по които да помогнем на земеделието да отговори на климатичните заплахи. Изображенията са създадени със сканиращ електронен микроскоп, който използва електрони вместо светлина, за да улови фините детайли.

Февруари 2022

Вижте повече

Февруари 2022