Да клонираш най-старите дървета в света в опит за борба с изменението на климата

Природа

Мисията на Дейвид Миларч е да клонира най-старите и най-големи дървета в света, за да ги запази за човечеството.

© Archangel Ancient Tree Archive / s 16

„Това дърво е било на 1000 години, когато Исус е ходил по Земята“, казва Дейвид Миларч, докато показва разсад от гигантска секвоя, който е клонирал от съществуващо дърво.

През 1994 г. Миларч основава Archangel Ancient Tree Archive - неправителствената организация, който има за цел да клонира най-древните дървета на планетата, предимно секвои и гигантски секвои.

„Секвоите, които клонираме, са на две до четири хиляди години, и нямаме представа как може да са толкова стари“, казва Миларч.

„Това е като да намериш семейство някъде в отдалечен район, където хората са на възраст от 200 до 300 години. Няма ли да искаш да проучиш генетиката им и да разбереш как са способни да живеят толкова дълго?“

Организацията изучава генетиката на древните дървета, преди да ги клонира и засади обратно в родните им гори. Целта на екипа на Миларч е да залесят отново Земята с дървета, които са устойчиви на глобалното затопляне.

Последните останали секвои в света са ограничени до 75 гори, разпръснати по протежение на тесен пояс в западната част на Сиера Невада в Калифорния, САЩ. Тези дървета имат масивни стволове с кора, дебела до 45 см и могат да станат високи над 90 м.

Гигантските секвои, преживели хиляди години на горски пожари и болести, сега са в опасност да бъдат унищожени от все по-интензивни горски пожари, подхранвани от изменението на климата.

До 2015 г. големи секвои не са били изгаряни, но през миналата година унищожаването на величествените дървета достига безпрецедентни нива, като загиват 10 до 14 % от 75 000 дървета с диаметър над 122 см.

Борба с климатичните промени

Само Генерал Шърман – прочутата гигантска секвоя, смятана за най-голямото дърво на Земята може да съхранява около 86 години въглеродни емисии на човек, според независимо проучване.

Миларч казва, че тези древни дървета имат капацитета да съхраняват десет пъти повече CO2 от едно средно по големина дърво. Той вярва, че един от начините за обръщане на изменението на климата е повторното залесяване на планетата с тези древни дървета.

„Намерихме 130 различни вида дървета по целия свят. Открихме 22 хилядагодишни дъба в Ирландия“, казва Миларч.

Той вярва, че е възможно за четири години да се клонират 5 милиона дървета, като се използва едно малко парче от здраво древно дърво. Пробите се вземат от короната на дървото, които след това се добавят към стерилен дунапренов куб, заедно със смес от хормони.

„Преминахме от 3 - 4 % успеваемост до 97 % успеваемост, като използвахме тези дунапренови кубчета с хормони“, казва Миларч.

За да се насърчи генетичното разнообразие, ДНК на най-силните и древни дървета се смесва, което ги прави по-устойчиви на болести.

„И така, страна по страна, континент по континент, искаме да намерим най-големите, най-здравите местни видове в тази страна“, казва Миларч.

Като си сътрудничи с лаборатории по целия свят, той смята, че е възможно да се създадат стотици милиони силно устойчиви местни видове.

Но, за да има истинска промяна, светът се нуждае от милиарди от тези дървета, завършва историята Euronews Green.