Да броиш птици (от брой март 2006 г.)

България

 Да броиш птици - звучи като романтично и леко несериозно занимание на човек, отдал се на приятно безделие сред природата. Съвсем друга е обаче реалността на среднозимното преброяване на водолюбивите птици. От 1988 г. то се реализира от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), подпомагано от Министерството на околната среда и водите и Националното управление по горите, както и от природозащитни организации като „Зелени Балкани".

Всяка година през януари около 30 екипа обхождат 188 влажни зони в страната, които през зимата са единствените убежища за водолюбивите птици. В България зимуват около 70% от световната популация на червеногушата гъска и до 40% от европейската популация на голямата белочела гъска.
Преброяването е съобразено с биологичните особености на птиците. В ранно утро се броят дивите гъски, които прекарват нощта върху водата, а денем пасат в нивите. Екипите от доброволци изчакват момента, когато гъските започват да излитат - и започват броенето. По една. По две. А когато пространството над водата се изпълни с летящи гъски, опитното око на преброителя ги обхваща на групи по 5 и по 10. После идва ред на „втората смяна". Пристигат дивите патици, които - обратно на гъските - денуват във водата.
Данните от преброяването се предоставят на държавните институции, които да планират мерки за поддържането на равновесието в екосистемите, за защита на редките видове като къдроглавия пеликан и за опазването на самите влажни зони - оазиси, без които земята за водолюбивите птици е сякаш пустиня.

-Мария Кондакова

Снимка: Петър Янков

Снимка:

Свали като PDF