Контакти

Списание National Geographic България

e-mail: nationalgeographic@sbb.bg

главен редактор Красимир Друмев

зам. главен редактор Татяна Григорова

редактори Детелина Иванова, Маргарит Дамянов

дизайн и предпечат Ваня Кирилова

коректор Цветана Георгиева

www.nationalgeographic.bg

онлайн редактор Ани Манева

Списание National Geographic Kids България

e-mail: ngkids@sbb.bg

главен редактор Татяна Григорова

редактор Маргарит Дамянов

дизайн и предпечат Божидар Хаджов

коректор Цветана Георгиева

Адрес на редакциите

ул. „Отец Паисий“ № 15, 1303 София

тел.: 0895 016 879

Реклама: e-mail: sales@sbb.bg

Абонаментен център: 0800 12321; 02/401 6849

Издава „СББ МЕДИА“ АД/SBB MEDIA

По лиценз на National Geographic Partners LLC., Washington D.C. USA