Всички {ЗАЕДНО} за по-чиста планета: CO₂ като суровина за нови опаковки

Пулсът на времето

Магазини dm залагат на рециклирането на вредни CO₂ емисии.

Намаляването на въздействието върху околната среда е сред основните цели на dm. Със своя иновативен подход компанията е сред първите, които работят не само за намаляване на въглеродния диоксид в атмосферата, но и за използването му като суровина – например при производството на опаковки за нови продукти.

Промишлените предприятия са сред най-големите производители на вредни за климата въглеродни емисии. За да се ограничат глобалните климатични промени, през следващите десет години количеството вредни емисии CO₂ в атмосферата трябва да бъде драстично намалено.

Според учените това може да се постигне единствено чрез комбинация от различни подходи и иновативни методи. И използването на въглеродния диоксид като суровина - например за направата на опаковъчни материали за ежедневни продукти, може да намали интензитета на CO₂ във въздуха.

Ето защо, от края на месец ноември 2021 г., към асортимента от продукти на dm, чиито пластмасови опаковки (без капачка и етикет) се произвеждат с 30% рециклирано количество CO₂ емисии, ще бъдат добавени и 5 препарата от марката Denkmit на dm.

Използваната технология е от ключово значение за рециклирането на CO₂ и възможност за марките на dm да покажат, че използването на иновативни методи за опазването на околната среда е напълно възможно. По този начин екологичният отпечатък може да бъде намален с до 40%.

Благодарение на процеса, разработен от партньора на dm - LanzaTech, вредни емисии CO не попадат в атмосферата. Тази ориентирана към бъдещето технология спомага за опазването на климата и за производството на рециклирани материали по нов начин.

Ето как въглеродният диоксид се превръща в рециклируема суровина

LanzaTech, партньорска компания на dm, разработи биохимична технология за създаване на етанол от CO₂ емисиите, произведени от промишлени комини. Въглеродният диоксид се превръща в етанол благодарение на определен вид бактерии. Полученото вещество може да служи като съставка в почистващи продукти, както е при продуктите от серията Pro Climate Ultra nature, или може да се използва като устойчива суровина за пластмасови опаковки. Технологията поставя нови стандарти за по-устойчиви опаковки в индустриален мащаб. Спечелената награда на German Packaging Prize през 2021 г. още веднъж потвърждава това.

Иновациите в асортимента на dm марките и използването на по-устойчиви и сертифицирани съставки са пример за отговорното и природосъобразно използване на ресурси. Тази стратегия за устойчивост включва щадене на ресурси (внимателен избор на суровини, пестене на първични материали и увеличаване на рециклируемостта) и стремеж към социални и екологични условия на производство. Всичко това показва, че стремежът на dm към едно по-природосъобразното производство на продукти непрекъснато се развива.