Чешки лингвист и хърватски антрополог създават общ славянски език

Цивилизация Наука

Предложеният нов универсален славянски език би опростил комуникацията между говорещите различни славянски езици и би подобрил качеството на машинния превод.

Войтех Мерунка, чешки лингвист и професор, е към края на проекта си за създаването на мета-славянски език.

„Работя върху структурата на езика отдавна и винаги ме е вълнувала идеята на есперанто. Вдъхновен от него реших, че комуникацията между  славянските народи може да се улесни от един универсален език“, казва Мерунка.

 Чешкият експерт си сътрудничи с хърватския антрополог Емил Хершак – голям поддръжник на идеята за интер-славянски език. Той заявява, че голяма част от населението на Европа се състои от славяноговорящи: 250 милиона или 32,3 % от общото население на Европа. Говорещите романски езици се нареждат на второ място с 31%, а трета е германската група – 27 %.

Хершак отбелязва, че панславянският език на Мерунка няма за цел да замести всички славянски езици, а по-скоро да се използва като компютърен език, който да облекчи общуването между славяните. В момента английският е единственият език-посредник, който се използва в онлайн системата за превод на Гугъл, което често води до грешки при преводите от един славянски език на друг.

Мерунка споменава, че e обезпокоен, когато чува чехи, хървати, поляци и българи да говорят на английски помежду си, при положение, че майчинят им език има сходна структура.  „Новата славянска граматика е изключително лесна и може да бъде овладяна от говорещите някой славянски език в рамките на месец, а говорещ два славянски езика би я схванал веднага“, казва той и добавя, че проектът му не е политически и би искал новият език да стане тема на обсъждане на културни срещи и събития в множество славянски страни.