Червен – средновековната перла на Поломието

България

Наричат Поломието „планина под равнината“ – земя, твърде различна от обичайната представа за Дунавската равнина.
Текст: Любомир Кюмюрджиев
Снимка: Александър Шопов
Текст: Любомир Кюмюрджиев Снимка: Александър Шопов

Сред множеството забележителности, скътани в пазвите му, е и средновековната легенда Червен. И днес руините на крепостните стени, бойните кули и градските зидове внушават някогашната мощ на един от най-големите укрепени градове на Второто ни царство. Вероятно още траките са оценили естествено защитените ридове. Следи от допълнително укрепяване обаче липсват.

Едва през VI в., заради нахлуването на варварски народи в териториите на империята им, византийците издигат няколко крепости в Поломието. Една от тях е Червен. Останки от тогавашните градежи от големи каменни блокове са запазени досега. Съхранени са и основи на стени и бойница от ранното Средновековие, достроявани във времето на Втората българска държава – златната епоха на Червен.

През 1235 г. градът става седалище на Червенската митрополия. Татарското нашествие през 1242 г. нанася поражения на Червен. При царуването на Ивайло той е превзет от византийците. По-късно българите си го връщат. През XIV в. Червен достига разцвета си: цитадела с голям гарнизон и сложна укрепителна система, бдяща над търговско-занаятчийско селище с развити железодобив, художествени и битови занаяти, с разклонена улична мрежа.

През 1388 г. градът е превзет и опожарен от османските турци. Има данни за стопанско съвземане през XVII в., но селището повече не достига предишния си разцвет. Останките от средновековния град Червен се намират до едноименното село, на 55 км източно от Русе. Началото на археологическото му проучване е поставено през 1910/11 г., а от 1961 г. там се провеждат редовни разкопки.

Разкрити са замък, крепостни стени, два подземни водоснабдителни прохода, 13 църкви, обществено-административни и жилищни сгради, улици. Сред археологическите находки се открояват монетни съкровища, накити, епиграфски паметници, керамика, предмети на бита, занаятчийски инструменти, въоръжение. Те се съхраняват в НИМ-София, НАИМ-София и РИМ-Русе.

През 1965 г. Червен е обявен за Национален археологически резерват. В околностите му има множество скални манастири. От житието на Св. Теодосий Търновски научаваме за присъствието на видния духовен и политически деец от XIV в. в Червен.

Оцеляла през вековете, бойната кула на Червен се е превърнала в негов символ, който бди и до днес над руините на града. Известно е, че тя е послужила за модел при възстановяването на т.нар. Балдуинова кула на Царевец във Велико Търново.

От РИМ-Русе предупреждават, че Червен се отваря за посещения само при предварителни заявки на телефон: 082/82-50-02.

През седмицата на Средновековния фестивал посетителите на Червен имат възможност да се потопят изцяло в отдавна отминалата епоха, пресъздавана от дружества за исторически възстановки. Демонстрират се воински умения, представят се средновековни занаяти: тъкачество, шивачество, обущарство, ковашко майсторство, бродерия и др.

Април 2017

Вижте повече

Април 2017