Царски орел (от брой септември, 2007 г.)

България

 Царете не дават обяснения за личния си живот. Затова пък хората винаги сме били любопитни да узнаем къде ходят и какво правят Техни величества. колкото и находчиви да са папараците, обаче не е по силите им да проследят царския орел (Aquila heliaca), който обитава непристъпен дворец и не търпи човешка компания. Затова учените осъществяват проследяването на тази волна птица чрез радиомаркиране. През юли методиката бе приложена за първи път и у нас. Съвместен екип от „Зелени балкани", CBD-Habitat (Испания) и испанското Министерство на околната среда маркираха с радиопредаватели и орнитологични пръстени два млади царски орела. „Така птиците ще могат да бъдат изучавани от голямо разстояние и без директен визуален контакт в продължение на няколко години - обяснява Градимир Градев, координатор на проект за опазването на царския орел. - Целта е да се идентифицират местообитанията им след напускане на гнездото, възможните заплахи за орлите, динамиката на придвижването им, сформирането на нови двойки и заемането на гнездови територии."
Царският (кръстат) орел е сред най-рядко срещаните орли и е определен като уязвим вид от Световния съюз за защита на природата (IUCN). към момента популацията им в България наброява не повече от 30-35 двойки, съсредоточени предимно в малка територия в пограничен район с Турция (Сакар, Дервентски възвишения и Западна Странджа). Според Градев „анализът на данните от обработените радиосигнали ще спомогне за съхраняването на царския орел като част от биологичното разнообразие на България".

ПОКРОВИТЕЛ НА БУРИТЕ
В миналото българите го смятали за покровител на бурите, защото тези орли ловуват активно преди буря, използвайки движението на въздушните маси.

Поставянето на радиопредавателите по никакъв начин не заплашва орлите и е в съответствие с изискванията на Министерство на околната среда и водите.

-Татяна Григорова

Снимка: Добромир Добримов, Зелени Балкани

свали pdf (36Kb)