Бялото злато на Черно море

Околна среда

Многото лица на солта
© от Любомир Кюмюрджиев; снимки: Александър Иванов
Имало едно време един цар, който наказал най-малката си дъщеря заради думите й, че го обича и цени „колкото солта". По-късно, вече осъзнал истинската стойност на това признание, той я реабилитирал и възнаградил богато.

Свикнали сме да подчертаваме важността на нещо, като го наричаме „солта на земята", а в средновековна Европа изразът „стои над солта" означавал удостояване с висока чест. В някои езици думата за „заплата" - като например английската salary - произлиза от наименованието на режийните (salarium argentum), отпускани на римските войници за закупуване на сол. Етимологична връзка с латинското название на този продукт имат и понятия като италианското soldi (пари) и френското solde (заплата, търг, салдо). 

Човечеството познава два метода за сдобиване с „бялото злато" - чрез изпаряване на солена вода от морета, езера и кладенци и чрез изкопаване на каменна сол.

Август 2011

Вижте повече

Август 2011