Броят зимуващите водолюбиви птици у нас

Природа Околна среда Наука България

България е предпочитано място за зимуване на редица водолюбиви птици. Само в района на Свищовско-Беленската низина зимуват близо 75 хиляди големи белочели гъски.
© Снимка: iStock

Любопитната информация съобщиха от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), които заедно с Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) от 9 януари започват преброяване на зимуващите водолюбиви птици у нас. То ще продължи до 12 януари, а в него ще участват над 100 доброволци и членове на БДЗП.

Екипите ще посетят всички големи водоеми в страната, ще бъдат обхванати над 200 влажни зони – включващи Дунавското и Черноморското крайбрежие, и всички големи язовири и реки във вътрешността на страната, където зимуват водолюбивите птици. По време на преброяването специално внимание ще се обърне на зимуващите пойни и тундрови лебеди, тъй като през 2020 г. се провежда международното преброяване на двата вида. Целта на преброяването е да събере точна информация, която да послужи за оценка на промените в състоянието на популациите на наблюдаваните видове птици.

Галерия | Българската зима на червеногушите гъски

Вижте 7 снимки

Това е показател за промените в средата, която обитават птиците и хората. Тези проучвания са особено важни и актуални в контекста на темата за климатичните промени, която е на дневен ред в момента навсякъде по света и която засяга всеки от нас.

Още в началото на декември бяха наблюдавани първите струпвания на северни видове, които редовно зимуват в нашата страна, като например големите белочели и червеногушите гъски, тръноопашатите потапници, звънарките, гмуркачите, нирците и др.

В последните дни на миналата година екип на БДЗП наблюдава рекордна численост на зимуващите големи белочели гъски в района на Свищовско-Беленската низина – близо 75 хиляди индивида. Друг екип на БДЗП наблюдава изключително рядката за страната обикновена дропла в района на езеро Дуранкулак. Тундрови лебеди и голямо струпване от над 600 тръноопашати потапници са установени в Бургаските езера по време на редовния мониторинг.

Галерия | Най-добрите дестинации в света за наблюдаване на птици

Вижте 11 снимки

България е предпочитано място и за видове, включени в Световния червен списък, като ушатия гмурец, червеногушата гъска, малката белочела гъска, тръноопашатата потапница, ледената, кадифената и кафявоглавата потапница и други. Преброяването на зимуващите водолюбиви птици се провежда в международен мащаб от 1967 г. и е едно от най-масовите събития в областта на природозащитата, включващо близо 15 000 експерти и доброволци. То дава оценка за състоянието на популациите на водолюбивите птици и за състоянието на местата, където те зимуват, много от които са част от екологичната мрежа Натура 2000.

Преброяването се извършва в повече от 100 страни и включва около 25 000 влажни зони. /БГНЕС