Българският средновековен флот

България

В продължение на много десетилетия темата за съществуване на флот в Средновековна България остава встрани от вниманието на историците. Едновременно с тезата за „България на три морета“ присъства и схващането, че българите не са използвали по никакъв начин тези морета за налагане на своите военни и политически цели. По-внимателно вглеждане в определени археологически и изворови детайли предлага една малко по-различна картина. Макар България да не е разполагала с постоянни военноморски сили, както Източната Римска империя (Византия), в различни периоди от своята история нейните владетели са използвали ограничени сили по вода като поддръжка на своите сухопътни операции.

Април 2020

Вижте повече

Април 2020