Българска златна монета от 1894 г. е продадена на търг в САЩ за 80 000 лв.

България Цивилизация

Купувачът не е известен.

© Heritage Auctions, HA.com

Рядка българска златна монета от 1894 г. с лика на цар Фердинанд е продадена на търг на американската аукционна къща Heritage Auctions за 80 000 лв. ($43,200.00).

Номиналната ѝ стойност е 100 лв., тегло: 32.26 грама (1.04 унции), съдържание на злато: 29.03 грама (0.93 унции). Тиражът ѝ е 2,500 броя, но много малка част от него оцелява до сега.

Това е една от най-редките и скъпи български монети. Този екземпляр постига толкова висока цена, защото е сертифициран с ниво на запазване MS60 според стандартите на организацията NGC. Известен е само един друг екземпляр, който е по-добре запазен от продадената сега на американския търг монета. Тъй като златото е мек метал, който се наранява много лесно, а тези монети са били в обръщение над 20 години, отлично запазените екземпляри са изключително редки.

NGC е международна организация, която оценява качеството на световни и древни монети, жетони и медали.

Монетите в Княжество България (1878 – 1907) са сечени по стандарта на Латинския монетен съюз (Франция, Швейцария, Белгия, Италия, Испания). Затова 1 лев е бил равен на 1 френски франк.

Heritage Auctions е американска мултинационална аукционна къща със седалище в Далас, Тексас. Основана през 70-те години на XX век, днес това е една от най-големите аукционни къщи в света.