България е избрана за член на Комитета за световното наследство на ЮНЕСКО

България

България е избрана за член на Комитета за световно наследство на 23-тата сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО, която се състоя на 25 ноември в Париж.

Пет от десетте обекта в България, включени в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО: Казанлъшката тракийска гробница (голя вляво), Боянската църкв...

Пет от десетте обекта в България, включени в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО: Казанлъшката тракийска гробница (голя вляво), Боянската църква (под Каз. гр.), Тракийската гробница Свещари (горе вдясно), Рилският манастир (долу вляво), Мадарският конник (долу вдясно).

Комитетът заседава веднъж годишно с представители на 21 държави, страни по Конвенцията от 1972 г.

Изборът на страната ни е признание за активната работа на България по програмите на ЮНЕСКО в областта на световното културно и природно наследство, съобщават от Министерство на външните работи.

След почти 30-годишна пауза, днес, 25 ноември, с категоричната подкрепа на огромното мнозинство от държавите страни по Конвенцията от 1972 г., с 166 гласа „за“, България бе избрана за член на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО за периода 2021-2025 г. Този избор е безспорно признание за активния и последователен ангажимент на българската страна по прилагането на Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство.

Пълноправното членство в този изключително важен орган на ЮНЕСКО позиционира високо България на международната сцена, засилвайки нейната роля и принос в съхраняването на културното и природното наследство на национално, регионално и международно ниво.

Изборът на България е резултат от съвместната работа на всички заинтересовани институции: Министерство на културата, Министерство на външните работи, Националната комисия за ЮНЕСКО, Посолството на Република България в Париж”, се казва в съобщението на Министерство на културата на Р България.

Обекти на ЮНЕСКО в България

В България има десет културни и природни обекта на световното наследство на ЮНЕСКО.

Културни обекти:

  • Боянската църква;
  • Мадарският конник;
  • Казанлъшката тракийска гробница;
  • Тракийската гробница в Свещари;
  • Ивановските скални църкви;
  • Рилският манастир;
  • Античният град Несебър.

Природни обекти

  • Природен резерват Сребърна;
  • Национален парк "Пирин";
  • Вековните букови гори на Национален парк "Централен Балкан".

През 2022 г. Националната комисия за ЮНЕСКО планира поредица от събития за отбелязване на 50-годишнината от приемането на Конвенцията за световното наследство.


Кратък филм, посветен на Боянската църква. Сценарий: Смилен Савов