Бежанци по рождение

Цивилизация

В най-големия бежански лагер на света, селището Кутупалонг-Балухали в Кокс Базар, Бангладеш, всеки ден се раждат десетки бебета рохингя без законно гражданство – косвени жертви от конфликт, фокусиран върху етническата идентичност.

Рохингя нямат държава, тъй като нито Бангладеш, нито Мианмар им предлагат гражданство. Десетилетия наред рохингите, които са основно мюсюлмани, са възприемани като чужденци в предимно будистки Мианмар, макар че вероятно живеят тук поне от XV в. Над 900 000 рохинги (от приблизително милион в Мианмар) са избягали в Бангладеш. Тъй като Бангладеш не ги признава за бежанци, придвижването им е ограничено и те нямат достъп до обществените служби и не могат да станат граждани.

По данни на ООН от всичките половин милион деца, които живеят в Кокс Базар, над 30 000 са на възраст под годинка. Последствията от това да нямаш държава пораждат голяма несигурност за бъдещето им. Дете без националност е заплашено от доживотна дискриминация. Понастоящем липсата на гражданство засяга около 10 млн. души по света.

Октомври 2019

Вижте повече

Октомври 2019