Бъдещето на горите

Природа

През последните 10 000 години Земята е изгубила една трета от горите си, като половината от това количество е унищожено само от 1900 г. насам. По цял свят изменението на климата – жегата, сушата, пожарите, – както и човешкото посегателствоса непрекъснати заплахи за дърветата. Но все още имаме време да ограничим щетите.

Май 2022

Вижте повече

Май 2022