Бъдещето е електрическо

Цивилизация

Тема на броя: Бъдещето е електрическо

Тема на броя: Бъдещето е електрическо

Намираме се насред революция – а скоро ще подхванем още една. Тези сътресения, които ни водят към по-устойчиво бъдеще, са продукт не на човешки конфликти, а на човешката изобретателност.

Октомври 2021

Вижте повече

Октомври 2021