БАН присъжда почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на д-р Нат Гопалсвами

Наука България

Българската академия на науките ще присъди почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на д-р Нат Гопалсвами от Центъра за космически полети „Годард“ на НАСА.
© Снимка: БГНЕС

Тържествената церемония ще се проведе на 5 ноември в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН, където д-р Гопалсвами ще изнесе лекция.

Д-р Гопалсвами е един от най-изтъкнатите учени в света в областта на слънчево-земната физика и космическото време. Слънчево-земната физика е относително нова научна област, която в последно време придобива все по-голямо научно и практическо значение. С развитието на технологиите човешката цивилизация става все по-зависима от неблагоприятните условия в космоса (така нареченото „космическо време“), които могат да предизвикат прекъсване на работата на спътниковите и наземни системи, комуникациите, навигацията, електропреносните и газопреносни мрежи и дори на човешкото физиологично състояние, и да нарушат ритъма на живота по цял свят.

Сбогом, Слънце: Кога и как ще настъпи краят на Земята?

Вижте повече

Сбогом, Слънце: Кога и как ще настъпи краят на Земята?

Учените направиха мрачни прогнози за бъдещето на нашия свят въз основа на наблюдения и изследвания на Слънцето.

Трудовете на д-р Гопалсвами са посветени на възникването на събития на Слънцето, които могат да имат ефект върху Земята, разпространението и еволюцията им по пътя от Слънцето до Земята. Неговите изследвания полагат основата на създаването на емпирични модели за прогнозиране на възникването на геомагнитни бури. Те имат не само теоретично, но и огромно практическо значение, тъй като в много случаи неблагоприятните последствия от геомагнитните бури, ако бъдат предвидени, могат да бъдат намалени с превантивни действия. /БГНЕС