Археолози откриха средновековни български монети и стенописи край Твърдица

България

Откритията са направени при разкопки на средновековната българска крепост Вердица в местността Градището, близо до град Твърдица.

На тъмнозелен фон се откроява част от права фигура на светец или монах, пострадал за християнската вяра.

На тъмнозелен фон се откроява част от права фигура на светец или монах, пострадал за християнската вяра.

© Източник: Исторически музей – Твърдица

Исторически музей – Твърдица провежда проучване на Средновековната крепост - Вердица в местността Градището, финансирано от Община Твърдица и Министерството на културата по проект на музея за проучване и полева консервация. Изясняване на стратиграфията (геоложки и археологически слоеве) на разкритите съоръжения в югоизточния сектор на крепостта започва през 2020 г. Целта на археологическите разкопки през 2022 г. е пълно разкриването на останките от църквата и изясняване на нейния план. Проучванията ще продължат 1 месец, като за тях са осигурени 30 000 лв. от Министерството на културата и 14 000 лв. от бюджета на Община Твърдица, казва за БНР – Радио Стара Загора археологът Красимир Велков, директор на Исторически музей - Твърдица и ръководител на разкопките.

До момента са разкрити значителни части от стенописите на църквата, разположена на 20 м на югоизток извън крепостните стени. Тя е еднокорабна с полукръгла абсида и притвор. Най-добре са запазени стенописите в северозападния ъгъл на притвора. В долната му част е оформен цокъл от правоъгълници с различен цвят, а над него на тъмнозелен фон се откроява част от права фигура на светец или монах, пострадал за християнската вяра.

За съжаление, времето и иманярските посегателства са довели до значителното унищожение на този впечатляващ български паметник от XII - XIII век, съобщават от общинската администрация.

Датировката на храма е направена въз основа на стила на строежите, както и по някои от находките - монети на българските царе Константин Асен, Иван Александър и Иван Шишман, сребърни обеци с позлата, византийски монети и др.

Българската средновековна крепост Вердица

Останките от средновековния град-крепост Вердица и църквата са открити през 1959 г. в местността Градището на 1,5 км североизточно от град Твърдица. Извършвани са проучвана под ръководството на проф. Стамен Михайлов и Елена Бацова.

Вердица е разположена върху рид, който от север, запад и юг е заобиколен от река Твърдишка. В тези посоки склоновете на рида се спускат почти отвесно към реката, правейки го недостъпен. Единствената сухоземна връзка е от изток със западния склон на връх Кутра.

Крепостта е известна от изворите. За Вердитца говори византийският поет Мануил Фил (ок. 1275 – ок. 1345) във връзка с византийските походи, предвождани от Михаил Дука Глава Тарханиот (пълководец по времето на императорите Михаил VIII и Андроник II Палеолог) срещу въстаниците на Ивайло.

В коментара си към „Български градове у Мануила Филъ” Константин Иречек свързва името Вердитца с Твърдица, като „голямо селище по шосе през Балкана за Елена”.

Проследявайки същите събития, Васил Златарски пише за Тарханиот, че той е “дошъл в Твърдица-Вердитца, при сегашното село Твърдица”.

Крепостта е идентифицирана и от ст.н.с. Атанас Попов като споменаваната от Мануил Фил крепост Вердитца. Тя се намира в началото на един от най-късите пътища от Тракия през Средна гора и Стара планина за Северна България. В нея е имало гарнизон, който е охранявал Твърдишкия проход.

Крепостната стена, издигната на това естествено укрепеното място, затваря пространство с площ 24 дка. Зидът е граден от ломени камъни, споени с бял хоросан. Все още има запазени части от него, които се издигат на 4 метра височина. Дебелината на външната стена е 3 м.

Според Попов голямата площ говори, че Вердитца е имала важно значение за отбраната на столицата Търново.

И днес легендите разказват за славата на старопланинските крепости. През 1279 г. се състои походът на византийския пълководец протовестиарий Априн срещу въстаниците на Ивайло, спрян при крепостта Девина (Община Котел) и завършил с унищожение на цялата ромейска войска. Легендата за Вердица също е свързана с тези събития, се казва на сайта на Община Твърдица.

Пътят на Ивайло към Царевец

Вижте повече

Пътят на Ивайло към Царевец

Не от вчера въстанието и царуването на Ивайло будят силен интерес и още по-силни емоции.