Голямото топене

УскоряванеКогато разливащата се по ледовете на Гренландия вода се процеди до сушата под тях, леденият щит започва да се плъзга към морето по-бързо - е...
Ускоряване
Когато разливащата се по ледовете на Гренландия вода се процеди до сушата под тях, леденият щит започва да се плъзга към морето по-бързо - един от многото взаимосвързани процеси, ускоряващи глобалното свиване на ледовете.
© Снимка: Джеймс Балог