Тест за родители

Списания - статии NG KIDS All Issues NG KIDS Articles

Как скандинавците наричат бялата мечка: Голямата лапа, Полярния цар, Мечия баща или Старецa с мъхнатото наметало?

Прозрачното стъкло било изобретено около 50 г. пр.Хр. В какво древните римляни си държали рибките преди това: в мраморни басейни, в глинени купи, в каменни корита или в издълбани дънери?

National Geographic KIDS ти задава 10 въпроса, за да потърсиш верните отговори заедно с твоите приятели.

Септември 2016

Вижте повече

Септември 2016