66 години от членството на България в ЮНЕСКО

България

На 17 май 1956 г. България е приета за член на специалната организация на ООН за образование, наука и култура ЮНЕСКО.

Пет от десетте обекта в България, включени в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО: Казанлъшката тракийска гробница (голя вляво), Боянската църкв...

Пет от десетте обекта в България, включени в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО: Казанлъшката тракийска гробница (голя вляво), Боянската църква (под Каз. гр.), Тракийската гробница Свещари (горе вдясно), Рилският манастир (долу вляво), Мадарският конник (долу вдясно).

Организацията на обединените нации за образование, наука и култура ЮНЕСКО е специална организация на ООН, учредена на 16 ноември 1945 г., за да насърчава сътрудничеството между нациите в областта на образованието, науката, културата и комуникациите, както и универсалното зачитане на справедливостта, законите, човешките права и основните свободи.

Мотото на организацията гласи, че „мирът е създаден, не за да се нарушава, а за да подпомага интелектуалната и нравствената солидарност на човечеството“.

От присъединяването си през 1956 г. България споделя и работи активно за осъществяването на идеалите на ЮНЕСКО.

Страната ни става домакин на знакови международни форуми по линия на ЮНЕСКО, включително единствената Генерална конференция, състояла се извън централата на организацията в Париж през 1985 г.

След приемането на България за член на Европейския съюз, е създаден Доверителен фонд България-ЮНЕСКО, чрез който страната финансира важни проекти в програмите на Организацията, свързани с предотвратяването на антисемитизма чрез образование, влиянието на климатичните промени върху културното наследство и други.

България е член на Изпълнителния съвет на Организацията и участва активно в междуправителствените ѝ комитети, като е подписала Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство, Конвенцията за опазване на подводното наследство, Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство, Конвенцията за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване.

От 2009 г. до 2017 г., генерален директор на ЮНЕСКО е българката Ирина Бокова.

На 25 ноември 2021 г. България получи високо признание за активната си работа по програмите на ЮНЕСКО, като бе избрана за член на Комитета за световно наследство за периода 2021-2025 г. по време на 23-тата сесия на Генералната конференция на Организацията в Париж. Ръководният орган заседава веднъж годишно с представители на 21 държави - страни по Конвенцията от 1972 г.

Пълноправното ни членство в този изключително важен орган на ЮНЕСКО поставя България високо на международната сцена, като засилва нейната роля и принос в съхраняването на културното и природното наследство на национално, регионално и международно ниво.

Галерия | Българските обекти в списъка на ЮНЕСКО

Вижте 11 снимки

Български обекти в ЮНЕСКО

Мемориалът “Камбаните” и пазителите на културното наследство

Вижте повече

Мемориалът “Камбаните” и пазителите на културното наследство

Когато ООН обявява 1979 г. за Международна година на детето (по случай 20-годишнината от приемането на декларация на ООН за правата на детето), Комитетът за култура...