Седем скални природни феномена в България

Побитите
камъниПриродният
феномен „Побитите камъни“ е наричан
още Каменната гора и Дикилиташ. Намира
се на около 20 км от град Варна. Той представ...

Побитите камъни

Природният феномен „Побитите камъни“ е наричан още Каменната гора и Дикилиташ. Намира се на около 20 км от град Варна. Той представлява единствената естествено формирана пустиня в Източна Европа.

© Илюстрация: IStock