40-секундно видео обхваща 1 милиард години движение на тектоничните плочи

Наука Природа

Тектоничните плочи са системата, която поддържа живота на цялата планета. Докато се движат, те влияят върху климата, приливите и отливите, вулканичната дейност, миграциите на животните и еволюцията им, и много други процеси.

3D модел на повърхността на Земята (Западна Азия) с елементи, предоставени от НАСА.

3D модел на повърхността на Земята (Западна Азия) с елементи, предоставени от НАСА.

© Източник: iStock


През 2021 г. учени създават най-пълния модел на движение на тектонични плочи в кратко въздействащо видео, което обхваща разместванията им за последните 1 милиард години и показва как тези гигантски скални плочи са си взаимодействали във времето. Изследването е публикувано в Earth-Science Reviews.

Анимацията показва огромните земни маси, които в един момент са близо една до друга, в следващия се раздалечават и след това отново се приближават. Може да бъде изненадващо колко скоро континентите са се установили в днешните си позиции.

„В човешки времеви мащаб тектоничните плочи се движат със сантиметри на година, но както можем да видим във видеото, континентите са били тук през цялото време. Например Антарктида, място, което днес познаваме като студено, ледено и негостоприемно, всъщност някога е било доста хубава ваканционна дестинация на екватора”, казва геологът Майкъл Тетли от Университета в Сидни.

Възстановката във видео е направена чрез изследване на геоложките данни за земния магнетизъм, който дава информация от коя геоложка епоха е субстракта (състава на скалите и видовете материали, заключени в скалните проби) спрямо оста на въртене на Земята, позволявайки да се разчете миналото на тектоничните плочи.

„Планетата Земя е невероятно динамична, с повърхност, съставена от плочи, които постоянно се блъскат една в друга по уникален начин спрямо известните скалисти планети“, казва геологът Сабин Захирович от Университета в Сидни.

„Тези плочи се движат със скоростта, с която растат ноктите ни, но когато милиард години се съкратят в 40 секунди, се разкрива хипнотизиращ танц. Океаните се отварят и затварят, континентите се раздалечават и сближават, за да образуват огромни суперконтиненти.“

Разбирането на тези движения и модели би могло да помогне на учените да предскажат колко обитаема ще бъде нашата планета в бъдеще и къде ще можем да намерим металните ресурси, от които се нуждаем, за да осигурим чисто енергийно бъдеще, пише Science Alert.

Въпреки че екипът е създал "изцяло нов модел на еволюцията на Земята през последните милиард години“, някои фундаментални въпроси все още остават без отговор - например как тези плочи са се образували за първи път и кога се е случило това. Но всяка нова частичка знание, което разкриват данните, помага на учените да разберат древната история на Земята.

„Нашата планета е уникална, защото е домакин на живота. Но това е възможно само защото геоложките процеси, като тектониката на плочите, осигуряват планетарна животоподдържаща система.“