150 милиона души живеят на места, които няма да съществуват след 30 години

Природа Околна среда

Американско проучване сочи, че застрашените от наводнения крайбрежни територии са повече от очакваното.

До 2050 г. много градове в Азия, в това число Банкок, Шанхай и Мумбай, може да се окажат изцяло под вода.  Според последни прогнози немските градове Хамбург и Бремен също са застрашени.

В скорошно проучване американски изследователи стигат до извода, че ефектите от климатичните промени са по-големи отколкото смятахме. Проучването показва, че покачващите се нива на океана досега са били подценявани. Едни от най-големите крайбрежни градове в света са в опасност, както и милионите им жители.

В журнала Nature Communications двама американски учени Скот А. Кулп и Бенджамин Строс публикуват проучване за покачването на морското равнище до 2050 г. Те стигат до резултатите посредством нов метод за измерване базиран на сателитни данни и включващ изкуствен интелект, който може да определи и коригира грешки в измерванията.

Новите прогнози сочат, че около 150 милиона души живеят на територии, които ще се окажат под морското равнище до средата на века. Особено засегнати са някои райони в Азия. Но това не е краят за тях. Дори и сега има места, които на практика са под морското ниво. С някои предпазни мерки определени части могат да бъдат спасени.

Застрашените райони обаче трябва да бъдат евакуирани достатъчно рано. Това ще увеличи броя на мигрантите, което ще утежни вече съществуващи конфликти или ще отключи нови. Проучването подчертава, че засегнатите страни трябва да вземат незабавни мерки.