Христос Воскресе!

Цивилизация

Възкресение Христово, Великден, е най-големият празник за православните християни. Наричан е Празник на всички празници и най-великото събитие в историята на човешкия род.

За християните възкресението на Иисус Христос е най-великото събитие в история на човешкия род.

За християните възкресението на Иисус Христос е най-великото събитие в история на човешкия род.

© Източник: iStock

Датата на Великден се определя всяка година съобразно лунния календар и зависи от първото пълнолуние след деня на пролетното равноденствие. В евангенския текстове често се споменава, че приживе Иисус Христос нееднократно предсказвал своето разпъване на кръста и възкръсването си след три дни. Когато на третия ден след погребението му Мария Магдалена заедно с другите жени мироносици отиват в гробницата му, за да намажат тялото с благовонни масла според древноюдейската традиция, те отркиват гроба празен. Иисус Христос се явява на Мария Магдалена и на апостолите.

Подготовката за празника започва 10 седмици преди Възкресение, в които Църквата подготвя вярващия християнин за тържеството на духа над плътта - победата на Иисус Христос над смъртта.

Седмицата от Цветница до Великден има особено значение в православния празничен цикъл и се нарича Страстна седмица, още Велика седмица, и е посветена на възпоменанията за последните дни от земния живот на Иисус.

В понеделник след Цветница започва Страстната седмица

Вижте повече

В понеделник след Цветница започва Страстната седмица

От понеделник след Цветница започва Страстната седмица за православните християни. Наречена още “Седмицата на страданията”, тя е последната седмица от земния живот на Иисус Христос.

Сутринта на Великден всички отиват на черква за тържествена литургия и се връщат със запалени свещи вкъщи, като се поздравяват с “Христос Воскресе!” и “Воистина Воскресе!” в отговор. Честванията продължават три дни.

Според българската традиция през празничните дни младоженците посещават своите кумове, родители и девери, като носят великденски хлябове и кошница с червени яйца, за да засвидетелстват обич и почитание. Червените яйца символизират христовата мъченическа кръв, а великденският хляб е символ на агнеца божий - Христос.

Седмицата след Великден се нарича Светла седмица, защото възкресението на Христос донася просветление за всички.

Между Великден и Петдесетница хората продължават да се поздравяват с "Христос Воскресе".

Червените яйца символизират христовата мъченическа кръв, а великденският хляб е символ на Агнеца Божий - Христос.

Червените яйца символизират христовата мъченическа кръв, а великденският хляб е символ на Агнеца Божий - Христос.

© Източник: iStock

Защо боядисваме яйца за Великден разказва следното предание

В деня, в който възкръснал Исус Христос, рано пред слънце, един от йерусалимските евреи носил на пазаря да продава яйца. На пътя го срещнал познат нему друг евреин и му казал:

Знаеш лиг дето говорят – Христос възкръснал?

А и ти верваш на този слух! - възразил продавача. - Видиш ли тия яйца, които нося за пазара, бели ли са?

Да, бели – отговорил той.

На пръснатия слух за възкресението на Христа ако е верен, тези яйца да станат червени!

Едва избъбрил той тези думи, и що да видиш, яйцата станали червени. Двамата евреи пребледнели... Вземали в ръце яйцата, разгледали ги и видели, че действително са червени, в следствие на което се убедили, че Исус Христос наистина е възкреснал. Преданието присъединява, че двамата тези евреи оставили Мойсеевия закон и станали последователи на възкръсналия Христа.

(Българска народна поезия и проза, седми том, С., 1983)

Защо Великден се празнува със зайчета и боядисани яйца?

Вижте повече

Защо Великден се празнува със зайчета и боядисани яйца?

2000-годишният християнски празник бележи възкресението на Иисус Христос, но някои от съвременните традиции, свързани с провеждането му, имат езически произход.