Христос воскресе!

Цивилизация

Защо боядисваме яйца на Великден, разказва следното народно предание...

Цветни великденски яйца.

Цветни великденски яйца.

© Източник: iStock

В деня, в който възкръснал Исус Христос, рано пред слънце, един от йерусалимските евреи носил на пазаря да продава яйца. На пътя го срещнал познат нему друг евреин и му казал:

- Знаеш лиг дето говорят – Христос възкръснал?

- А и ти верваш на този слух! - възразил продавача. - Видиш ли тия яйца, които нося за пазара, бели ли са?

- Да, бели – отговорил той.

- На пръснатия слух за възкресението на Христа ако е верен, тези яйца да станат червени!

Едва избъбрил той тези думи, и що да видиш, яйцата станали червени. Двамата евреи пребледнели... Вземали в ръце яйцата, разгледали ги и видели, че действително са червени, в следствие на което се убедили, че Исус Христос наистина е възкреснал. Преданието присъединява, че двамата тези евреи оставили Мойсеевия закон и станали последователи на възкръсналия Христа.

(Българска народна поезия и проза, седми том, С., 1983)

Великден – празник на празниците

Вижте повече

Великден – празник на празниците

Пасха Христова или още Великден е празник на празниците и тържество на тържествата. Това каза в интервю енорийският свещеник в катедралния храм „Св. Неделя“ отец Кирил.

Галерия | Великден по света

Вижте 19 снимки