Невероятно, но факт!

Списания - статии NG KIDS All Issues NG KIDS Articles

Известно ли ти е, че мозъкът на гигантската сепия има формата на геврече?

А знаеш ли, че някога в Южна Америка бродели стада гризачи с големината на бизони? Може би не си чувал също, че планетата Кеплер-413b се клатушка като пумпал. NG KIDS ти е приготвилсмайващи факти от света в рубриката „Невероятно, но факт!“.

Май 2017

Вижте повече

Май 2017