Бонбони за ума

Списания - статии NG KIDS All Issues NG KIDS Articles

Хората през средните векове си мислели, че зъбоболът ще ти мине, ако целунеш магаре. Древните египтяни пък използвали паста за зъби от волски копита и стрити изгорели яйчени черупки. Научи още „зъбни“ факти – толкова сладки, че ще те заболят зъбите!

Март 2021

Вижте повече

Март 2021