119 години от гибелта на Гоце Делчев

България

На 4 май 2022 г. се навършват 119 години от гибелта на българския революционер Гоце Делчев.

© Снимка: 1900 г., фото Александър Владиков, Wikipedia

Георги (Гоце) Николов Делчев е един от най-значимите български революционери. Той е водач и идеолог на Българските македоно-одрински революционни комитети, по-късно известни като Вътрешна македоно-одринска революционна организация. Национален герой в България и Република Северна Македония.

Гоце Делчев е роден в Кукуш през 1872 г. в семейството на Никола и Султана Делчеви. Неговите братя Милан, Димитър и Христо Делчеви също са членове на ВМОРО.

В началото на май 1903 година, на път за среща с водачите на Серски революционен окръг, четата на Гоце Делчев попада в обкръжение в село Баница, Серско. Потерята, командвана от майор Хюсеин Тефиков, който е съвипускник на Гоце Делчев, през нощта на 3 срещу 4 май блокира селото по сигнал, че там нощуват комити.

Гоце Делчев решава да изведе четниците от селото, но опитът е неуспешен. След еднодневно сражение с превъзхождащата ги войска Гоце Делчев пада убит. Гибелта му се възприема от съвременниците и от историците като една от най-тежките загуби за ВМОРО.

Гоце Делчев: Дойде време да работим за България

Вижте повече

Гоце Делчев: Дойде време да работим за България

Едва на 31 г., на 4 май 1903 г., пада убит от куршуми на турска потеря при с. Баница един от най-смелите борци за свободата на...