National Geographic Kids Клуб „Малки откриватели“ се отправя към последните три града от националната си обиколка