Живот в най-голямата жилищна сграда в Бразилия - „Копан“ - по време на пандемия