Невероятно, но факт!

Списания - статии NG KIDS All Issues NG KIDS Articles

Известно ли ти е, че в Япония можеш да си купиш понички, пълни със спагети?

А знаеш ли, че повечето акули биха потънали в сладка вода? Може би не си чувал също, че медоносните пчели имат два стомаха. NG KIDS ти е приготвилсмайващи факти от света в рубриката „Невероятно, но факт!“.

Април 2017

Вижте повече

Април 2017