Дали историческите пожари в Европа са причинени от климатичните промени?