Пресъхващи реки - галерия

Река Тиста, БангладешСамунир, на 30 г., работи на нивата си в Кауниа, Бангладеш на 1 декември 2008 г. През 2005 г. загубил три акра ориз заради ерозия...
Река Тиста, Бангладеш

Самунир, на 30 г., работи на нивата си в Кауниа, Бангладеш на 1 декември 2008 г. През 2005 г. загубил три акра ориз заради ерозия.

© Снимка: Джон Станмайер, VII/Corbis