Спортисти изминаха рекордно разстояние по високо опънато въже

Пабло Синьоре над циркуса Навасел, ФранцияПабло Синьоре (Pablo Signoret) минава по въжето над циркуса Навасел, Франция. Маршрутът – най-дълг...
Пабло Синьоре над циркуса Навасел, Франция

Пабло Синьоре (Pablo Signoret) минава по въжето над циркуса Навасел, Франция. Маршрутът – най-дългият извървян досега – се простира в продължение на 1662 метра над долината.

© Снимка: Sam BIÉ