Сградите могат да лекуват

Супербурята Санди бе сигнал за Ню Йорк и други градове да започнат да планират съобразно климатичните промени: да укрепяват сградите и инфраструктурат...

Супербурята Санди бе сигнал за Ню Йорк и други градове да започнат да планират съобразно климатичните промени: да укрепяват сградите и инфраструктурата предвид покачващите се морски нива и сериозни бури. Зелените покриви спомагат за оттичането на водит © Снимка: Даян Кук, Лен Дженшел, National Geographic Creative