Сградите могат да лекуват

Правна кантора във Вашингтон, окръг Колумбия, илюстрира множеството страни на нова тенденция в дизайна.
 

Правна кантора във Вашингтон, окръг Колумбия, илюстрира множеството страни на нова тенденция в дизайна.

 

© Снимка: Ерик Лайгнъл