Ще останат ли в миналото експедициите до Северния полюс?