Показват погребалното ложе на Иисус Христос за първи път от векове насам

Работници премахват износения мраморРаботници премахват износения мрамор, който векове наред е покривал погребалното ложе.
Работници премахват износения мрамор

Работници премахват износения мрамор, който векове наред е покривал погребалното ложе.

© Снимка: Душан Вранич, AP for National Geographic